OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 9:00 – 15:00,
W ŚRODY 9:00 – 16:00

 
KOMORNIK PRZYJMUJE INTERESANTÓW OSOBIŚCIE
 W ŚRODY W GODZ. 12:00-16:00 LUB W INNE DNI PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU
 
Kontakt telefoniczny pod nr 511 485 423
 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

58 1090 1186 0000 0001 4190 1941

Santander Bank Polska S.A.

Kancelaria Komornika Sądowego w Mikołowie Agnieszki Pietrasik posiada dostęp elektroniczny do następujących urzędów i instytucji:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( zapytania ZUS-EKS umożliwia pozyskanie informacji m.in. o płatniku składek dłużnika)
 • system OGNIVO (Krajowa Izba Rozliczeniowa – KIR , umożliwiający sprawdzenie w których bankach  komercyjnych a także spółdzielczych dłużnik posiada rachunki bankowe
 • Elektroniczny Postępowanie Upominawcze ( tzw. „e-Sąd”) ID EPU 2780
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej online (umożliwiający sprawdzenie czy dłużnik jest zarejestrowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą a także jaki jest status, adres i wiele innych informacji o prowadzonej działalności)
 • Geoportal 2 (umożliwia sprawdzenie bezpłatnie czy dłużnik jest posiadaczem nieruchomości na terenie powiatu mikołowskiego)
 • CBDKW (dzięki któremu możliwe jest uzyskanie informacji czy dłużnik jest posiadaczem nieruchomości na całym obszarze RP a także uzyskanie konkretnego numeru księgi wieczystej nieruchomości)
 
 
 

 

Komornik sądowy w mikołowie - najczęściej zadawane pytania

Komornik Sądowy w Mikołowie działa na obszarze swojego rewiru, jednakże wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika w przypadku następujących sposobów egzekucji: egzekucja z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, rachunków bankowych oraz innych praw majątkowych. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Agnieszka Pietrasik Kancelaria Komornika w Mikołowie może więc działać na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach to jest  obszarze obejmującym właściwość następujących Sądów Okręgowych:

 • Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
 • Sąd Okręgowy w Częstochowie
 • Sąd Okręgowy w Gliwicach
 • Sąd Okręgowy w Katowicach

Zatem, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Agnieszka Pietrasik może przyjmować sprawy z właściwości następujących Sądów Rejonowych:

OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH

 • Sąd Rejonowy w Będzinie
 • Sąd Rejonowy w Bytomiu
 • Sąd Rejonowy w Chorzowie
 • Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
 • Sąd Rejonowy w Jaworznie
 • Sąd Rejonowy w Mikołowie
 • Sąd Rejonowy w Mysłowicach
 • Sąd Rejonowy w Pszczynie
 • Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
 • Sąd Rejonowy w Sosnowcu
 • Sąd Rejonowy w Tychach
 • Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
 • Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI SĄDU OKRĘGOWEGO W BIELSKU BIAŁEJ

 • Sąd Rejonowy w Bielsku Białej  dla miast Bielsko-Biała i Szczyrk oraz gmin: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Wilamowice i Wilkowice
 • Sąd Rejonowy w Cieszynie dla miast: Cieszyn, Ustroń i Wisła oraz gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice
 • Sąd Rejonowy w Żywcu dla miasta Żywiec oraz gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Porąbka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły i Węgierska Górka

OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI SĄDU OKRĘGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE

 • Sąd Rejonowy w Częstochowie dla miasta Częstochowa oraz gmin: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Krzepice, Lipie, Miedźno, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Opatów, Panki, Poczesna, Popów, Przystajń, Rędziny, Starcza i Wręczyca Wielka
 • Sąd Rejonowy w Lublińcu dla miasta Lubliniec oraz gmin: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki
 • Sąd Rejonowy w Myszkowie dla miasta Myszków oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Irządze, Koniecpol, Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, Niegowa, Poraj, Przyrów, Szczekociny, Włodowice i Żarki
 • Sąd Rejonowy w Zawierciu dla miast: Poręba i Zawiercie oraz gmin: Łazy, Mierzęcice, Ogrodzieniec, Pilica, Siewierz i Żarnowiec

OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH

 • Sąd Rejonowy w Gliwicach  dla miast: Gliwice, Knurów i Pyskowice oraz gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś
 • Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju  dla miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gminy Pawłowice,
 • Sąd Rejonowy w Raciborzu  dla miasta Racibórz oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik,
 • Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej dla miasta Ruda Śląska,
 • Sąd Rejonowy w Rybniku  dla miasta Rybnik oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany,Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach – dla miast: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gmin: Krupski Młyn, Ożarowice,Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice,
 • Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim  dla miast: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana,
 • Sąd Rejonowy w Zabrzu  dla miasta Zabrze,
 • Sąd Rejonowy w Żorach  dla miasta Żory

 W takim wypadku do wniosku egzekucyjnego wierzyciel powinien dołączyć oświadczenie o korzystaniu z prawa wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych.

 Jedynie egzekucja z nieruchomości, egzekucja wydania nieruchomości, wprowadzenia w posiadanie, opróżnienia pomieszczeń i spraw w których przepisy o egzekucji stosuje się odpowiednio, należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Komornik Sądowy w Mikołowie może więc prowadzić egzekucję z nieruchomości czy opróżnienia lokalu na terenie powiatu mikołowskiego tj. Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry, Gostyń, Łaziska Górne. 

Komornik sądowy jest uprawniony do prowadzenia egzekucji jednocześnie z różnych składników majątkowych dłużnika, a w szczególności:

egzekucję z ruchomości
egzekucję z wynagrodzenia za pracę
egzekucję z rachunków bankowych
egzekucję z innych wierzytelności
egzekucję z praw majątkowych
egzekucję z nieruchomości
uproszczoną egzekucję z nieruchomości
egzekucję ze statków morskich


Do dnia 8 września 2016 r. wierzyciel zobowiązany był do wskazywania we wniosku egzekucyjnym sposobów egzekucji, a komornik zobowiązany był prowadzić postępowanie egzekucyjne wyłączenie ze sposobów wskazanych przez wierzyciela. Obecnie, od dnia 8 września 2016 roku wierzyciel nie ma obowiązku wskazywania sposobów egzekucji, poza egzekucją z nieruchomości a komornik zgodnie z art. 799 k.p.c. może prowadzić egzekucję ze wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel na piśmie, ustnie do protokołu w kancelarii komornika lub za pośrednictwem portalu EPU ( Elektroniczne Postępowanie Upominawcze ) składa wniosek o wszczęcie postępowania. Wniosek powinien zawierać :

 • wskazanie stron postępowania tj. dłużnika i wierzyciela (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, numery PESEL lub w przypadku osób prawnych numer KRS)
 • oznaczenie komornika sądowego, do którego wniosek jest kierowany
 • wskazanie świadczenia, które ma być egzekwowane

DO SKŁADANEGO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ORYGINAŁ TYTUŁU WYKONAWCZEGO.

Formularz wniosku egzekucyjnego do pobrania tutaj: Formularz wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy Sądzie Rejonowym. Komornik Sądowy jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, który wykonuje orzeczenia sądowe przy zastosowaniu określonych prawem środków przymusu, działając w imieniu Państwa i na rzecz wierzyciela.

Głównym zadaniem komornika sądowego jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach pieniężnych i niepieniężnych. Ponadto do zadań komornika należy także wykonywanie na zlecenie wnioskodawcy spisu inwentarza majątku pozostałego po zmarłym, zabezpieczenie spadku po zmarłym, sporządzanie protokołu stanu faktycznego czy doręczanie korespondencji sądowej.

Komornik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej i nie może prowadzić działalności gospodarczej, jednakże do Komorników mają zastosowanie przepisy z zakresu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych dotyczące podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Opłata egzekucyjna stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym, która po potrąceniu wynagrodzenia prowizyjnego Komornika, stanowi dochód budżetu państwa i podlega przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii Komornika. Komornikowi za pełnioną służbę przysługuje wynagrodzenie prowizyjne, które jest proporcjonalne do wysokości uzyskanych opłat egzekucyjnych. 

Komornik podlega nadzorowi przez odpowiednie organy.

 

Tytuł wykonawczy jest zgodnie z art.776 k.p.c podstawą egzekucji. Komornik Sądowy nie może prowadzić postępowania egzekucyjnego bez oryginału tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Tytułami egzekucyjnymi są prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia sądu lub referendarza sądowego, zawarte przed sądem ugody a także wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed sądem polubownym, ugoda zawarta przed mediatorem i inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej jak m.in. akt notarialny, którym dłużnik poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Tytuł egzekucyjny po zaopatrzeniu go przez Sąd w klauzulę wykonalności staje się tytułem wykonawczym i uprawnia do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Główne zmiany egzekucji 2019 rok

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych a także ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych, które wprowadziły dużą ilość zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego. Wśród głównych zmian wymienić można zmianę wysokości opłaty egzekucyjnej. Do dnia 31 grudnia 2018 roku opłata stosunkowa wynosiła w zależności od przeprowadzonego sposobu egzekucji 8% lub 15% wyegzekwowanego świadczenia. Natomiast od dnia 1 stycznia 2019 roku opłata egzekucyjna stanowi co do zasady 10 % wyegzekwowanego świadczenia. Zmianie uległa także opłata minimalna, opłata za poszukiwanie majątku dłużnika oraz zasady obciążania opłatą w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z art. 10  ustawy o komornikach sądowych zmianie uległ także obszar w granicach którego wierzyciel może dokonać wyboru komornika. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym, wierzyciel miał możliwość skorzystać z tzw. prawa wyboru komornika na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika wyłącznie na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika z wyjątkiem spraw o:

 • egzekucję z nieruchomości
 • wydanie nieruchomości
 •  wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
 • opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio